Onze Referentieverpleegkundigen

Wondzorg

Wondverzorging blijft de jongste jaren in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op vlak van wondheling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. Een referentieverpleegkundige wondzorg volgde een opleiding waarin informatie en praktische toepasbare kennis rond wondzorg voor het werkveld aan bod komt. De referentieverpleegkundige wondzorg krijgt in deze opleiding een volledig en 'up-to-date' overzicht van wat er aan kennis bestaat op vlag van wondzorg. De opleiding omvat de volgende onderdelen met betrekking tot ulcera, brandwonden, decubitusletsels, oncologische wonden, stomata, skin tears, chirurgische wonden en diabetesvoetwonden: Fysiologie en pathologie bij de wondgenezing - typologie van de wonden - heelkundige behandeling van wonden - pijnbeheer - gezondheidsleer - multidisciplinaire benadering van pijnbeheer - epidemiologie, bacteriologie - medische behandeling van wonden - acute en chronische wonden - ziekenhuishygiëne - voeding en dieetleer.

De referentieverpleegkundigen wondzorg volgen ook regelmatig bijscholingen om steeds op de hoogte te blijven van de actuele verzorgingstechnieken.

Sinds 1/12/2022 is de wetgeving rond wondzorg in de thuisverpleging veranderd. De referentieverpleegkundige krijgt hierbij meer verantwoordelijkheid. Indien een wonde na 6 weken niet genezen is moet er advies gevraagd worden aan een referentieverpleegkundige wondzorg. Met haar/zijn competentie wordt de wondzorg met de vaste verpleegkundige geëvalueerd en wordt er, indien nodig, bijgestuurd.

Bij thuisverpleging Hageland werken 4 referentieverpleegkundigen wondzorg waardoor u zeker bent van een optimale wondzorg.

Hieronder vind u alle leden die gespecializeerd zijn in wondzorg:

Nathalie Rutten

Danny Pirard